Tilbud gulvsliber Dragør

  • Gulvsliber Dragør - få 3 skræddersyede gulv tilbud
  • Udfyld skemaet, få ca 23 pct i rabat
  • Billig gulvsliber - Find rutinerede fagfolk her

Vejnavne i
postnummer 2791

Nyby
Jens Eyberts Plads
Nordvænget
Engløkken
Nordstrands Alle
Mærskvej
Englandsvej
Agervænget
Hillegom Alle
Deventergade
Nordstrandparken
Helmond Alle
Hilversumvej
Lærkeengen
Bøgeengen
Magstræde
Kai Lippmanns Alle
Nørregade
Nordre Tangvej
Grønnevej

Gulvsliber Dragør - Få 3 hurtige tilbud og spar 22%

Få op til 3 velegnede gulvsliber tilbud i Dragør. Beskriv den gulvafslibning du ønsker og få 2-3 uimodståelige tilbud fra bundsolide gulvslibere fra Dragør - let og uforpligtende. Fortæl også om dine ønsker til den efterbehandling dit gulv skal have i form af for eksempel lak, voks eller lud. Udfyld gulvsliberformularen på ca 6 minutter og vent derefter spændt på, at de første skarpe tilbud indløber.
Husk ved gulvvarme under trægulve:
- Gulvvarme må kun anvendes til trægulve og underlag, som gulvproducenten anbefaler til formålet.
- Der skal anvendes et gulvvarmeanlæg, der kan sikre en jævn temperatur på gulvoverfladen.
- Gulvvarmeanlægget skal have en låsbar styring, der begrænser fremløbstemperaturen, så den ikke kan overskride den højeste temperatur, som leverandøren af trægulvet anbefaler - normalt 25-27 °C afhængigt af gulvfabrikat.

Trægulve i kældre

Der er altid en vis risiko ved at lægge trægulve i kældre. En forudsætning for at trægulve i en kælder holder er, at kælderen er tør, at gulvet ikke udsættes for store fugtpåvirkninger og dermed overdrevent store dimensionsændringer. Inden trægulve lægges i nybyggeri, skal byggefugten bortventileres, indtil kælderen er tilstrækkelig tør.
I uopvarmede kældre er den relative luftfugtighed i perioder, især om sommeren, omkring 90 hvilket er for meget til anvendelse af trægulve. Ved blot en beskeden opvarmning kan den relative luftfugtighed bringes ned på ca. 75 % om sommeren.
Det er dog under forudsætning af, at der ikke trænger fugt ind i kælderen gennem utætte vægge eller ved opsugning af jordfugt. Der skal udføres vægdræn, som skal have forbindelse til et omfangsdræn for at hindre at nedsivende overfladevand lokalt skaber vandtryk mod kældervæggen.

Kapillarbrydende lag under gulvet

Kældervæggens yderside skal tætnes med to gange asfaltering på afrettet eller berappet overflade eller med særlige drænplader, f.eks. af hård, tynd, profileret plast for at forhindre indtrængning af fugt. Af fugthensyn bør varmeisolering af væggen så vidt muligt udføres på ydersiden og uden på en eventuel drænplade.
Under kældergulvet skal der udføres kapillarbrydende lag, som forhindrer opsugning af fugt fra jorden. Varmeisoleringen anbringes bedst under betondækket og kan afhængigt af materialevalg indgå i et kombineret kapillarbrydende og varmeisolerende lag.
Er kælderen udført korrekt i henhold til ovenstående, og er den opvarmet, kan der lægges trægulv, som på et almindeligt terrændæk. Der skal anbringes en fugtspærre på betongulvet inden lægning af trægulvet. Samlinger i fugtspærren skal være med mindst 200 mm overlæg og fugtspærren skal slutte tæt til vægge.

Tilbud gulvsliber Dragør eksempler:

En Håndværker v/Per Max Blichfeldt
Skriverstræde 3
2791 Dragør
CVR: 36404744
Hjemmeside
Jørgen Svare
Tømmerupvej 300
2791 Dragør
CVR: 30429184
Hjemmeside
Tømrermester Claus Ettrup
Krudttårnsvej 15
2791 Dragør
CVR: 34586330
Hjemmeside