Tilbud gulvsliber Farum

  • Gulvsliber Farum - bestil 3 fordelagtige gulv tilbud
  • Brug formularen online, få rabat: 16 pct
  • Billig gulvsliber - Spar nemt både tid og penge

Vejnavne i
postnummer 3520

Kassemosevej
Korsbjerghave
Mosevangsvej
Nordvangsgyden
Humlehaven
Hirsemarken
Hyldevænget
Løjtnantvænget
Idrætsvænget
Klintedalen
Gustav Webersvej
Klaus Nars Vej
Kalkværksvej
Højgårdsvej
Hvedemarken
Løvbakken
Klosterskjul
Gydevænget
Mosekrogen
Kastanie Alle

Gulvsliber Farum - Få den billigste pris med 3 gulv tilbud

Få absolut uforpligtende og gratis 3 topfriske tilbud på smuk Farum gulvslibning. Beskriv den gulvservice, du ønsker udført i dit hjemog få tilsendt 3 billige og kvalitetssolide tilbud fra egnede gulvsliberfirmaer - gratis og superhurtigt. Skriv også hvad slags efterbehandling gulvet skal have, når det er færdigslebet.
Udfyld den enkle gulvserviceformular på 9½ minut og vent på, at det første superspændende tilbud indløber. Er der skader på din gulv, skal disse udbedres først men det er ikke noget problem - den opgave kan vores tilknyttede gulvfirmaer naturligvis også løse. Få rabat på både gulvslibning og efterbehandling!
Klodsgulve lægges bedst på et undergulv af træplader, der om muligt bør have samme tykkelse som træklodserne. Klodserne lægges med gennemgående fuger i klodsernes længderetning. Tværfugerne skal være i forbandt.

Gulvfakta - fakta om gulve

Som markedsføringsredskab for branchen blev det besluttet at lave en samlet referenceramme for branchens gængse produkter. Hermed blev Gulvfakta født. Hovedsigtet med Gulvfakta var, at mappen skulle være et opslagsværk, som både skulle rumme klassificeringer og beskrivelser, som kunne ligge til grund for arkitekters, rådgiveres og bygherrers valg af belægninger.
For at skaffe sammenlignelige data på de forskellige produktområder blev der nedsat en række klassifikationsudvalg. I samarbejde med fabrikslaboratorier og uvildige institutter som Teknologisk Institut og Dansk Textilinstitut blev der gennemført klassifikation, som alle parter kunne bakke op om.
Gennem det store analysearbejde blev der samtidig bygget et fundament for gulvbranchen, så der i fremtiden kunne ske en markedsføring bygget på faktuelle data og på en ensartet garantiperiode på fem år.

Klare regler for svendeprøver

Karaktererne blev givet på en skala fra 1 til 10, hvor 10 blev givet for et godt, solidt og propert arbejde, hvor der absolut intet var at kritisere. Lærlingen skulle aflægge fire forskellige prøver:
1. Linoleumspålægning af et gulv incl. spartling og påsømning af træfiberplader og kantlister.
2. Linoleum på trappeløb og repos med træindklinkninger i nedslidte forkanter, falsning og montering af forkantskinner samt spartling og lægning af linoleum.
3. Renovering af køkkenbord med linoleum og ilægning af stålvask samt påsømning af forkant - og skurelister.
4. Udarbejde akkordregnskab for de udførte arbejder.
Der blev givet karakter for hver prøve, så der kunne samlet højst opnås 40 point. I en vejledning til skuemestrene stod der, at en prøve ikke kan antages, hvis karakteren samlet set kom under 20 point - eller under 15 point i tilfælde, hvor der ikke forelå tegninger.

Lokal tilbud gulvsliber fra postnummer 3520

Erman Gulvservice
Rørmosevej 24
3520 Farum
CVR: 27798799
Hjemmeside
Tømrer og Snedkermester Søren Helweg
Ryttervænget 65
3520 Farum
CVR: 15081171
Hjemmeside
Mester Gulve ApS
Hvedemarken 18
3520 Farum
CVR: 32933157
Hjemmeside