Gulvafslibning Struer

  • Få 3 gode tilbud på gulvafslibning Struer
  • Find en kvalitetssikret effektiv gulvekspert
  • Spar omkring 22 % på et seriøst gulv tilbud

Eksempler på
Struer vejnavne

Langgade
Jernbanestien
Nørmarkvej
Kærvej
Rådhusstræde
Søndergade
Nordkajen
Solkrogen
Lillemarken
Kirsebærhaven
Ll. Anlægsvej
Kildevej
Park Alle
Kærnebidervej
Tjørne Alle
Hjøleng
Vossevangen
Kobbelhøje
Langdyssen
Skærbækvej

Gulvafslibning Struer - Spar 24% med 3 gratis tilbud

Gulvafslibningsguide.dk er en gratis innovativ online gulvservice, som tilbyder at skaffe tilbud på gedigen gulvafslibning i Struer. Hvis du sender din gulvopgave ind til os, så får du hurtigt 3 gennemarbejdede gulvafslibningstilbud den modsatte vej. Du vælger selv dit tilbud og kan få mindst 15 procent i god gulvrabat.
Svømmende gulve med et elastisk mellemlag, f.eks. af isoleringsmateriale, reducerer trinlydniveauet. Lydisoleringslagets tykkelse og elastieitet (sammentrykkelighed) har betydning for den opnåelige trinlyddæmpning. Stor materialetykkelse og stor sammentrykkelighed giver stor trinlyddæmpning.
Anvendelse af tynde isoleringslag - under 10 mm - kræver et helt jævnt underlag. Ujævnheder i underlaget, der trykkes ind i isoleringslaget og får kontakt med trægulvet, øger risikoen for lydbroer. Gulvene må heller ikke berøre de omgivende vægge eller rør, der føres gennem gulvet.

Trægulves brandtekniske egenskaber

Ifølge bygningsreglementet skal gulvbelægninger udføres, så de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudvikling i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at forlade det. Tilsvarende krav gælder for flugtveje.
For gulve i anvendelsesklasse 3 og for flugtveje i anvendelsesklasse 1-6 er kravet i bygningsreglementet gulvbelægning klasse Dfl. I henhold til Brandteknisk Vejledning 30, Brandrekniske eksempler er brandmæssigt egnede gulvbelægning af træ følgende klasse G gulvbelægninger, såfremt de er fastgjort som beskrevet af producenten.
Tilsvarende opfylder trægulve i Appendiks ll alle ydeevnekrav mht. reaktion ved brand uden behov for yderligere prøvning i henhold til det europæiske brandklassifikationssystem. Bemærk at tabellens fodnoter også skal være opfyldt.

Vi matcher din opgave med firmaerne

Eksempler på byer i Struer kommune hvori du kan bestille 3 gulvslibertilbud:
  • Søndbjerg
  • Lyngs
  • Thyholm
  • Venø
  • Hjerm

Eksempler på lokal gulvafslibning Struer

Tømrefirmaet Struer A/S
Damgårdsvej 10
7600 Struer
CVR: 29223238
Hjemmeside
Johns Tømrerfirma
Damgårdsvej 12
7600 Struer
CVR: 26502543
Hjemmeside
Lars Højris Tømrerfirma
Farvervej 5
7600 Struer
CVR: 30339568
Hjemmeside